Buffet

Een buffet, beschilderd alsof het uit de Griekse oudheid komt. Met een knipoog naar de pop-art van Roy Liechtenstein.Martin Brühl - Asterweg 10a - 1031 HN Amsterdam - +31(0)6 15385419 - martin@bruhl.demon.nl - © Martin Brühl, 2019-2023